Collectiebeheer

“Painting, sculpture and architecture are finished, but the art habit continues.”

- Robert Smithson -

Ik deel de visie op Entropie van Robert Smithson, die hij in zijn Landscape Art verwerkt. Elk kunstobject is continu in beweging en aan verandering onderhevig. Een kunstenaar creëert en vertelt een verhaal. Dit verhaal mag niet verloren gaan. Het moet gepresenteerd (blijven) worden maar wél op een verantwoorde manier. Collectiebeheer richt zich op het behoud en beheer van kunstcollecties zoals deze oorspronkelijk bedoeld zijn.

Werkwijze

Als ervaren collectiebeheerder houd ik me bezig met het registreren, conserveren en tentoonstellen van collecties en/of advisering rond bruikleenverkeer. Wilt u uw collectiebeheer, of onderdelen daarvan, uit handen geven? Of wilt u hierin geadviseerd worden? Ik deel mijn kennis graag met u!

Registreren

Een signalerende rol bij het behoud en beheer van uw collectie is cruciaal. Door middel van een registratiesysteem is standplaatsregistratie goed op orde te houden en kunnen objectgegevens gekoppeld worden. Denk hierbij aan conditiegegevens, eerdere handelingen, herkomstgegevens en literaire vermeldingen.

Conserveren

Een goede inrichting van de depotruimte en goede verpakkingen voor objecten zijn van essentieel belang voor het behoud van uw collectie. Goede klimatologische omstandigheden spelen hierbij een cruciale rol. U kunt erop vertrouwen dat ik als collectiebeheerder uitstekend op de hoogte ben van de diverse materialen en hun eigenschappen, gevoeligheden en bewaarcondities.

Tentoonstellen

Het verzamelen van een mooie collectie is gericht op het presenteren van de collectie.
“Het verhaal mag verteld… “.
Een goed presentatiebeleid richt zich op het voorkomen van schade tijdens het tentoonstellen. Denk hierbij aan het conserverend inlijsten van prenten en schilderijen, het goed ondersteund presenteren van kwetsbare objecten en het verlichten van objecten zonder dat dit nadelige gevolgen heeft.

Bruikleenverkeer

Naast het presenteren van de collectie in de eigen omgeving, worden kunstwerken ook veelvuldig op externe locaties gepresenteerd. Bij het in bruikleen geven van uw objecten zijn duidelijke afspraken van groot belang. Beide partijen dienen met vertrouwen de bruikleenovereenkomst aan te kunnen gaan. Het is belangrijk dat de objecten op een veilige manier worden verpakt en getransporteerd. In bijzondere gevallen kan ervoor worden gekozen om uw object(en) te koerieren. Het object wordt dan de gehele reis begeleid door de koerier.
Ik heb ruime ervaring in dit laatste aspect, zowel nationaal als internationaal.

Op elke opdracht zijn de algemene leveringsvoorwaarden van de vereniging Restauratoren Nederland van toepassing.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Laten we samen naar de mogelijkheden kijken.

Neem contact op